Astăzi, la ora 15, este convocată o ședință a Consiliului Local al orașului Fierbinți-Târg, în contextul căreia va supus votului proiectul de hotărâre prin care poate fi revocată HCL nr. 34/20.06.2022, cea prin care majoritatea consilierilor locali a decis prin amendamente desființarea a 7 posturi ocupate și a 9 posturi vacante din organigrama Primăriei. Inclusiv cel de administrator public.

Instituția Prefectului județului Ialomița și-a exercitat controlul de legalitate și a constatat că amendamentele respective au fost NELEGALE, prin urmare a solicitat Consiliului Local să le revoce. Vineri a fost prima ocazie când consiliul ar fi putut să-și corecteze eroare, dar majoritatea consilierilor nu s-a prezentat la ședință.
Astăzi este ultima zi în care se poate face revocarea, de mâine încetează preavizul pentru mine și alți cinci colegi. Al șaptelea a demisionat deja.
Sunt dator ca, înainte de această ședință și indiferent de ce va decide majoritatea consilierilor locali, să explic pașii premergători pe care i-am întreprins și consecințele juridice și financiare ale votului de astăzi.
După ședința de Consiliul Local în care au fost desființate posturile, prin simple amendamente verbale, am procedat la:
» informarea Consiliului Local, prin plângerea prealabilă nr. 5128/01.07.2022, cu privire la ceea ce nu a fost legal în modul în care au desființat posturile.
» informarea Instituției Prefectului, prin sesizarea nr. 9378/05.07.2022, cu aceleași aspecte.
În imagine, vedeți răspunsul comunicat de Instituția Prefectului. Confirmă nelegalitatea amendamentelor și solicitarea revocării. Mulțumesc acestei instituții pentru că a înțeles gravitatea situației și a făcut dreptate, conform competențelor sale legale.
Există, însă, posibilitatea ca majoritatea consilierilor locali să nu aprobe nici azi revocarea. În această situație, eu și colegii ne vom adresa instanței de judecată. De exemplu, eu am programată întâlnire cu dna. avocat mâine, la ora 14.
Există și o probabilitate foarte mare ca instanța de judecată să constate aceeași nelegalitate, precum și plata integrală a salariilor pentru cei șase angajați cărora li s-au desființat posturile, de la data încetării preavizului și până când instanța de judecată va da o hotărâre definitivă.
Poate fi o lună, pot fi 2 luni, pot fi 3 luni și tot așa.
Și aici intervine Codul Administrativ, mai precis art. 231 și art. 232, care precizează că:
* Aleșii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale prezentului cod.
* Consilierii locali, respectiv consilierii județeni răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.
Prin urmare, acele salarii nu vor fi plătite din bugetul local, ci din banii celor răspunzători. 6 angajați X câte luni vor fi.
Mulțumesc pentru atenție.

Julian Mares

Lasă un răspuns